Cena zdících prací

Zdivo z pálených tvárnic (Porotherm) 

                                     ( Heluz )

                                     ( wieneberger)

 

          nosné zdivo      

              24 cm           na pěnu                              160,-Kč/m2

              30 cm           na pěnu                              170,-Kč/m2

              36,5 cm        na pěnu                              175,-Kč/m2

              44 cm           na pěnu                              185,-Kč/m2

                                     

    ceny při zdění na maltovou směs

               24 cm                                                    170,-Kč/m2

               30 cm                                                    180,-Kč/m2

               36,5cm                                                  190,-Kč/m2

               44 cm                                                    205,-Kč/m2

    nenosné zdivo  na pěnu    

                8 cm                                                     125,-Kč/m2

               14 cm                                                    135,-Kč/m2                                      

   nenosné zdivo na maltovou směs

               8 cm                                                     135,-Kč/m2

              14 cm                                                    145,-Kč/m2

  osazení překladů                                                90,-Kč/bm

 zhotovení a vyměření sedel pod překlady             55,.Kč/ks

Zdivo z plných cihel

              7,5 cm                                                   180,-Kč/m2

              15 cm                                                    200,-Kč/m2

              30 cm                                                    320,-Kč/m2  

              45 cm                                                    420,-Kč/m2

 

Zdivo z Ytong prvků

             5 cm                                                       140,-Kč/m2

             7,5 cm                                                    165,-Kč/m2

             10 cm                                                     175,-Kč/m2   

             15 cm                                                     195,-Kč/m2

             20 cm                                                     210,-Kč/m2

             25 cm                                                     230,-Kč/m2

             30 cm                                                     240,-Kč/m2

             37,5 cm                                                  240,-Kč/m2

 

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH .Jsme plátci DPH.

Ceny jsou uváděné bez materiálu.